REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

FAMUR S.A.: Otrzymanie przez Spółkę decyzji podatkowej w zakresie podatku CIT

2019-09-04 19:47
publikacja
2019-09-04 19:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-04
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Otrzymanie przez Spółkę decyzji podatkowej w zakresie podatku CIT
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2018 z 19 lutego 2018 r. oraz nr 53/2018 z 26 września 2018 r., Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 4 września 2019 r. otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie (dalej: „Organ Podatkowy”), w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów osiągniętych w latach 2013, 2014 i 2015 (dalej: „Decyzja Podatkowa”).

Organ Podatkowy kontrolując czynności Emitenta związane z transakcją przeniesienia znaków do Famur Brand Sp. z o.o. i zawarcia umowy na korzystanie ze zbytego znaku towarowego uznał, że wydatki na opłaty licencyjne z tytułu korzystania ze znaku towarowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z zakończeniem kontroli celno-skarbowej i negatywnym wynikiem dla Emitenta zostało wszczęte postępowanie podatkowe, które zakończyło się wydaniem dnia 30 sierpnia 2019r. Decyzji Podatkowej. Konsekwencją Decyzji Podatkowej wydanej przez Organ Podatkowy jest powstanie zaległości podatkowej za kontrolowany okres 2013-2015 w łącznej kwocie 11,6 mln zł oraz powstanie odsetek, które na dzień wydania decyzji wynoszą 3,2 mln zł.

Powyższa decyzja nie będzie miała negatywnego wpływu na bieżące wyniki finansowe Spółki, ze względu na utworzoną rezerwę, o czym Emitent informował w raporcie nr 11/2018 z 19 lutego 2018 r. i nr 53/2018 z 26 września 2018 r., której łączna kwota całkowicie pokrywa wyżej wymienioną wartość zaległości podatkowej oraz odsetek.

Od Decyzji Podatkowej przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Spółka podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, wyrażone w raporcie nr 11/2018, zgodnie z którym przeniesienie znaku towarowego do Famur Brand Sp. z o.o. i ponoszenie przez Emitenta kosztów opłat licencyjnych było zgodne z obowiązującymi w badanym okresie przepisami prawa oraz było uzasadnione zarówno gospodarczo, jak i ekonomicznie.

Spółka nie zgadza się z decyzją Organu Podatkowego i podejmie wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego działania i środki odwoławcze mające na celu obronę własnego stanowiska. W związku z powyższym Emitent wniesie odwołanie w przysługującym terminie 14 dni.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-04 Adam Toborek Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Eksportowej Underground
2019-09-04 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki