EXCELLENCE: Zmiany funkcji w zarządzie Excellence SA

2020-07-27 15:00
publikacja
2020-07-27 15:00
Zarząd Spółki Excellence S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 21 lipca br. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie zmiany funkcji pana Dariusza Borowskiego w Zarządzie Spółki Emitenta i w miejsce Wiceprezesa Zarządu powołać go do funkcji Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego. Termin kadencji członka zarządu mija w dniu 29 czerwca 2022 roku.


Poniżej przedstawiono informacje dotyczące pana Dariusza Borowskiego Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego, zgodnie z treścią § 10 ust 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Dariusz Janusz Borowski posiada wykształcenie wyższe. W 1997 roku ukończył Politechnikę Łódzką, kierunek Organizacja i Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem i uzyskał tytuł magistra inżyniera. W ciągu wieloletniej pracy zawodowej na stanowisku dyrektora finansowego osiągnął wysokie kwalifikacje w zarządzaniu finansami. Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:
Od 2013 do chwili obecnej – „Excellence” SA – Członek Zarządu
2010 – 2013 „Mex Polska” SA – Członek Zarządu
2008 – 2009 Centrum Komputerowe „ZETO” SA – Dyrektor ekonomiczno-finansowy
2006 – 2008 „Adwa” sp. z o.o. – Dyrektor finansowy
1996 – 2006 „HDS Polska” sp. z o.o., „Inmedio” sp. z o.o. – Dyrektor finansowy
Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez pana Dariusza Borowskiego:
a) nie wykonuje on działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta,
b) W okresie ostatnich 3 lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego:
- w latach 2013 – 2020 pełnił funkcję Członka Zarządu „Excellence” SA
c) Brak prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat,
d) w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
e) Brak przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
f) Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta,
g) nie figuruje on w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki