REKLAMA

EXAMOBILE S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C

2020-10-02 15:21
publikacja
2020-10-02 15:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
EXA_zawiadomienie_w_trybie_Art_69_U_o_ofercie__zmniejszenie_ponizej_10%___2020_10_02.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta
EXAMOBILE S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, w związku z rejestracją w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Examobile S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w trybie art. 69 Ustawy, na podstawie otrzymanego w dniu 1.10.2020 r. postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, Spółka zawiadamia o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Examobile S.A. poniżej progu 10%. Pełna treść zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
EXA zawiadomienie w trybie Art_69_U_o_ofercie_ zmniejszenie poniżej 10% _2020_10_02.pdfEXA zawiadomienie w trybie Art_69_U_o_ofercie_ zmniejszenie poniżej 10% _2020_10_02.pdf EXA zawiadomienie w trybie Art_69_U_o_ofercie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-02 Maciej Błasiak Prezes Zarządu Maciej Błasiak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki