REKLAMA

EXAMOBILE S.A.: Objęcie emisji akcji serii C Emitenta

2020-09-03 23:08
publikacja
2020-09-03 23:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-03
Skrócona nazwa emitenta
EXAMOBILE S.A.
Temat
Objęcie emisji akcji serii C Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 17.02.2020, raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 26.03.2020, raportu bieżącego nr 15/2020 z dnia 27.08.2020 oraz raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 3.09.2020 roku, Zarząd Examobile S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3.09.2020 roku Spółka zawarła z Maciejem Błasiakiem umowę objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 200.000 nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł, za cenę emisyjną jednej akcji w kwocie 0,10 zł i łączną cenę emisyjną w kwocie 20.000,00 zł. Umowa została zawarta, na warunkach określonych w uchwałach nr 19 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Examobile S.A. z dnia 27.08.2020 roku. Spółka ponadto informuje, iż wymagany wkład pieniężny na pokrycie akcji serii C został wniesiony przez Macieja Błasiaka w całości.

Zarząd Spółki zwraca uwagę na fakt, iż emisja akcji serii C oraz wynikające z niej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki staną się skuteczne z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-03 Maciej Błasiak Prezes Zarządu Maciej Błasiak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki