ESKIMOS S.A.: : Postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie w związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego

2020-07-15 00:11
publikacja
2020-07-15 00:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-15
Skrócona nazwa emitenta
ESKIMOS S.A.
Temat
: Postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie w związku ze złożonym przez Spółkę wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ESKIMOS S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 14 lipca 2020 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 23 czerwca 2020 r. („Postanowienie”) odnoszące się do wniosku Emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego, o którego złożeniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 2 marca 2020 r. Zgodnie z otrzymanym przez Emitenta Postanowieniem Sąd Rejonowy w Krakowie stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy.
Stanisław Sulima – Prezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki