REKLAMA

ERBUD S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022.

2022-01-10 17:22
publikacja
2022-01-10 17:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-10
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w 2022 r.:

1. Raporty kwartalne:
a. Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku - 10.05.2022 r.
b. Skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku - 07.11.2022 r.

2. Raporty półroczne:
a. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku – 05.09.2022 r.

3. Raporty roczne:
a. Jednostkowy raport roczny za rok 2021 – 06.04.2022 r.
b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 06.04.2022 r.


Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnym i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.


Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-10 Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Agnieszka Głowacka Jacek Leczkowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki