REKLAMA

ENTER AIR S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 23:47
publikacja
2021-09-30 23:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ssf_gkeasa_-_1h2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
szdz_gkeasa_-_1h2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_Enter_Air_S.A._30.06.2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_Enter_Air_S.A._30.06.2021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
stanowisko_zarzadu_w_sprawie_zastrzezenia.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
I. Przychody netto ze sprzedaży 307.674 227.711 67.662 51.271
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -66.196 -73.709 -14.558 -16.596
III. Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej -75.886 -87.918 -16.689 -19.796
IV. Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej -96.763 -133.057 -21.280 -29.959
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16.765 -14.903 3.687 -3.356
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 46.030 -16.579 10.123 -3.733
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 102.173 -19.773 22.469 -4.452
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 164.968 -51.255 36.279 -11.541
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
IX. Rzeczowe aktywa trwałe 1.347.350 1.456.105 298.034 315.529
X. Aktywa obrotowe 384.712 136.299 85.098 29.535
XI. Kapitał podstawowy 17.544 17.544 3.881 3.802
XII. Kapitał własny 109.402 206.165 24.200 44.675
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1186.516 975.175 262.457 211.315
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 577.444 529.555 127.730 114.751
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ssf_gkeasa_-_1h2021_signed.pdfssf_gkeasa_-_1h2021_signed.pdf SSF_GKEASA_-_1H2021_signed
szdz_gkeasa_-_1h2021.pdfszdz_gkeasa_-_1h2021.pdf SZDZ_GKEASA_-_1H2021
Raport z przeglądu JSF Enter Air S.A. 30.06.2021-sig.pdfRaport z przeglądu JSF Enter Air S.A. 30.06.2021-sig.pdf Raport z przeglądu JSF Enter Air S.A. 30.06.2021-sig
Raport z przeglądu SSF Enter Air S.A. 30.06.2021-sig.pdfRaport z przeglądu SSF Enter Air S.A. 30.06.2021-sig.pdf Raport z przeglądu SSF Enter Air S.A. 30.06.2021-sig
stanowisko zarządu w sprawie zastrzeżenia.pdfstanowisko zarządu w sprawie zastrzeżenia.pdf Stanowisko zarządu ws zastrzeżenia
oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia SF.pdfoświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia SF.pdf Oswiadczenie ws rzetelności sporzadzenia SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2021-09-30 Marcin Kubrak Członek Zarządu
2021-09-30 Andrzej Kobielski Członek Zarządu
2021-09-30 Mariusz Olechno Członek Zarządu


Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Rafał Ołdziej,
Dyrektor Finansowy (data: 30-09-2021)


Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki