REKLAMA

ENTER AIR S.A.: Rejestracja zmian statutu

2023-07-18 16:05
publikacja
2023-07-18 16:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_-_zmiana_statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_-_tekst_jednolity.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-18
Skrócona nazwa emitenta
ENTER AIR S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, dokonanych na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r. Treść nowych postanowień Statutu określonych powyższą uchwałą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Tekst jednolity Statutu uwzgledniający zmiany, o których mowa powyżej, ustalony został Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2023 r., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.


Załączniki
Plik Opis
Załącznik nr 1 - zmiana statutu.pdfZałącznik nr 1 - zmiana statutu.pdf Załącznik nr 1 - zmiana statutu
Załącznik nr 2 - tekst jednolity.pdfZałącznik nr 2 - tekst jednolity.pdf Załącznik nr 2 - Tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-18 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2023-07-18 Marcin Kubrak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki