Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_ELZAB_sprawozdanie_finansowe__PS2019_podpisy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_ELZAB_Sprawozdanie_Zarzadu_PS2019_podpisy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
I. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 076 47 373 11 445 11 174
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -141 418 -33 99
IV. Zysk (strata) brutto -1 155 4 616 -269 1 089
V. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego -1 353 4 753 -316 1 121
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 348 3 804 82 872
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 702 -6 518 -635 -1 494
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 -2 539 -5 -582
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 375 -5 253 -559 -1 204
X. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,55 0,42 -0,13 0,10
XI. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z wyłączeniem akcji własnych(w zł / EUR) -0,56 0,43 -0,13 0,10
XII. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XIII. Aktywa razem 204 054 200 973 47 990 46 738
XIV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 40 931 49 507 9 626 11 513
XV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 81 082 68 020 19 069 15 819
XVI. Kapitał własny 82 041 83 446 19 295 19 406
XVII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 208 5 150
XVIII. Ogólna liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
XIX. Liczba akcji skorygowana o akcje własne 15 731 388 15 731 388 15 731 388 15 731 388
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,08 5,17 1,20 1,20
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych (w zł / EUR) 5,22 5,30 1,23 1,23
XXII. WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 572 46 876 11 327 11 057
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 1 266 -3 299
XXV. Zysk (strata) brutto -1 529 219 -357 52
XXVI. Zysk (strata) netto -1 778 71 -415 17
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 306 6 540 72 1 499
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 658 -8 713 -625 -1 998
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 -2 517 -1 -577
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 355 -4 690 -554 -1 075
XXXI. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,16 0,26 -0,04 0,06
XXXII. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) z wyłączeniem akcji własnych -0,17 0,27 -0,04 0,06
XXXIII. WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXIV. Aktywa razem 212 800 209 611 50 047 48 747
XXXV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 40 879 49 455 9 614 11 501
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 80 593 67 050 18 954 15 593
XXXVII. Kapitał własny 91 328 93 106 21 479 21 653
XXXVIII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 208 5 150
XXXIX. Ogólna liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
XL. Liczba akcji skorygowana o akcje własne 15 731 388 15 731 388 15 731 388 15 731 388
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,66 5,77 1,33 1,34
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych 5,81 5,92 1,37 1,38
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy ELZAB
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego ELZAB S.A.
Grupa ELZAB sprawozdanie finansowe PS2019_podpisy.pdfGrupa ELZAB sprawozdanie finansowe PS2019_podpisy.pdf Sprawozdanie Finansowe Grupy ELZAB
Grupa ELZAB Sprawozdanie Zarządu PS2019_podpisy.pdfGrupa ELZAB Sprawozdanie Zarządu PS2019_podpisy.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy ELZAB

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-16 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2019-08-16 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.