REKLAMA

ELZAB: korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.

2021-05-18 17:39
publikacja
2021-05-18 17:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, informuje, że wystąpiła konieczność dokonania korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB (raportu rocznego opublikowanego w dniu 23.04.2021 r.).

Konieczność korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB wynika z otrzymanej od Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. po dacie publikacji raportu rocznego przez ELZAB S.A.

Dokonana korekta wpłynie negatywnie na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w pozycji: „Udział w stratach/zyskach jednostek stowarzyszonych” o kwotę 1541 tys. zł oraz w odpowiednych pozycjach pozostałych części Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

§ 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-18 Bartosz Panek Prezes Zarządu
2021-05-18 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki