1,3060 zł
-1,95% -0,0260 zł
Elemental Holding SA (EMT)

Nabycie akcji własnych Emitenta przez spółkę zależną

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20190813_Oferta_zakupu_akcji_Elemental-Holding_FINAL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-13
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych Emitenta przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent", „Spółka", „Elemental”),informuje, że w dniu 13 sierpnia 2019 r., działając na podstawie Uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 stycznia 2019 roku upoważniającej do nabycia przez Spółkę lub podmiot zależny (spółka zależna) akcji własnych Emitenta oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę ("Uchwała"), postanowił przystąpić do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW"), tj. na rynku oficjalnych notowań, poprzez spółkę Tesla Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000569581 („Tesla Recycling”), będącą spółką zależną od Emitenta i w związku z tym podjął uchwałę Zarządu w sprawie określenia ceny nabycia, maksymalnej liczby nabywanych akcji Spółki oraz w sprawie ustalenia szczegółowych zasad procesu nabywania akcji Spółki. Wspólnicy Tesla Recycling w dniu 13 sierpnia 2019 r. podjęli uchwałę w sprawie: zgody na nabywanie akcji w innej spółce handlowej, określenia zasad skupu akcji w innej spółce handlowej oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Elemental. Poniżej przedstawione zostają zasady skupu akcji Emitenta na zasadach i w zakresie upoważnienia udzielonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. oraz Uchwale Zarządu Emitenta:
a. Akcje Elemental będą nabywane poza rynkiem regulowanym
z zapewnieniem równego dostępu wszystkich akcjonariuszy Elemental
do realizacji prawa sprzedaży posiadanych akcji Elemental, poprzez ogłoszenie przez Tesla Recycling oferty zakupu akcji Elemental;
b. Przedmiotem nabycia będą akcje Elemental w liczbie nie większej niż 15 % (piętnaście procent) akcji, tj. 25.569.909 akcji o łącznej wartości nominalnej 25.569.909 zł (dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych);
c. Przedmiotem nabycia będą akcje Elemental w pełni pokryte;
d. Akcje Elemental będą nabywane po cenie 1,15 zł (jeden złoty piętnaście groszy) za 1 (jedną) akcję Elemental;
e. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty zakupu akcji Elemental będzie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający nr KRS 0000025237 („mBank”)

Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży - 19 sierpnia 2019 r.
Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży - 27 sierpnia 2019 r.
Przewidywana data przeniesienia własności Akcji Nabywanych oraz rozliczenia transakcji - 30 sierpnia 2019 r.

Skup akcji własnych przeprowadzany jest na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączonej do niniejszego raportu Ofercie zakupu akcji Elemental Holding S.A.
Załączniki
Plik Opis
20190813_Oferta_zakupu_akcji_Elemental-Holding_FINAL.pdf20190813_Oferta_zakupu_akcji_Elemental-Holding_FINAL.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-13 Paweł Jarski Prezes Zarządu
2019-08-13 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.