REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Informacja o zawarciu umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu

2022-08-08 14:57
publikacja
2022-08-08 14:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-08
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy z Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 08.08.2022 r. zawarła ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Obrony Narodowej – Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu (dalej: Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót polegających na modernizacji dowiązania energetycznego kompleksu wojskowego JW w Opolu (umowa).

Postępowanie przetargowe było realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych tj. udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Umowa zostanie zrealizowana do dnia 30.11.2023 roku.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 15.744.000,00 PLN brutto (słownie: piętnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych).

ELEKTROTIM S.A. udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat.
Pozostałe warunki umowy, w tym zapisy dotyczące kar umownych, nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Spółka informowała o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w dniu 29.07.2022 r. raportem bieżącym nr 24/2022.

Spółka podaje fakt zawarcia ww. umowy do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., szacowanie ryzyka oraz z uwagi na znaczenie dla przychodów Spółki i Grupy w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-08 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-08-08 Artur Więznowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki