REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

ELEKTROTIM S.A.: Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź

2022-11-02 08:51
publikacja
2022-11-02 08:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-02
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 02.11.2022 r. powzięła informację o zakończeniu postępowania przetargowego przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi i wyborze oferty złożonej przez ELEKTROTIM S.A. jako oferty najkorzystniejszej. Przetarg dotyczy postępowania pod nazwą „Budowa linii kablowej 110 kV RPZ Brzezińska – RPZ Radogoszcz”.

Cena oferty wynosi 29.950.000,00 PLN netto (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Spółka podaje niniejszą informację do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., szacowanie ryzyka oraz z uwagi na duże znaczenie dla przychodów Spółki i Grupy w przyszłości.

Spółka ELEKTROTIM S.A. będzie na bieżąco informować o jakiejkolwiek zmianie niniejszej informacji poufnej oraz poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-02 Ariusz Bober Prezes Zarządu
2022-11-02 Artur Więznowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki