REKLAMA

E-MUZYKA S.A.: Informacja o zbyciu i nabyciu znacznego pakietu akcji

2017-12-29 11:04
publikacja
2017-12-29 11:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2017
Data sporządzenia: 2017-12-29
Skrócona nazwa emitenta
E-MUZYKA S.A.
Temat
Informacja o zbyciu i nabyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd e-Muzyka S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że otrzymał w dniu 29 grudnia 2017 roku od Bookzz Holdings Limited z siedzibą w Limassol, Cypr (dalej „Bookzz”) oraz Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Empik”) informację:
a) od Bookzz, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów u Emitenta w związku ze sprzedażą w dniu 28 grudnia 2017 roku 6.031.818 akcji Emitenta, które stanowiły 80,25% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały do 6.031.818 głosów, stanowiących 80,25% ogólnej liczby głosów, w wyniku, której to transakcji Bookzz przestał być akcjonariuszem Emitenta,

b) od Empik, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu progu 75% w ogólnej liczbie głosów u Emitenta w związku z nabyciem w dniu 28 grudnia 2017 roku 6.031.818 akcji Emitenta, które stanowiły 80,25% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały do 6.031.818 głosów, stanowiących 80,25% ogólnej liczby głosów,

Po dokonaniu powyższych transakcji Empik posiada bezpośrednio 6 031 818 akcji Emitenta reprezentujących 80,25% kapitału zakładowego Emitenta oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, natomiast Bookzz nie posiada już żadnych akcji w kapitale zakładowym Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-12-29 Robert Knaź Prezes Zarządu
2017-12-29 Jan Ejsmont Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki