REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

Dropshipping - rozliczenie podatku dochodowego

2014-09-19 09:46
publikacja
2014-09-19 09:46
Dropshipping - rozliczenie podatku dochodowego
Dropshipping - rozliczenie podatku dochodowego
/ Thinkstock

Dropshipping jest coraz powszechniejszym modelem logistycznym w sprzedaży internetowej, w którym proces wysyłki do klienta leży w gestii dostawcy, a nie sprzedającego. Sklep internetowy skupia się jedynie na zbieraniu zamówień, które następnie przekazuje swojemu dostawcy, a ten dokonuje wysyłki towarów do finalnego odbiorcy. Tego typu rozwiązanie pozwala na wprowadzenie ogromnych ograniczeń kosztów magazynowania oraz wysyłki. Przedsiębiorca może zaoszczędzić również na kosztach zatrudnienia, bowiem przy takim modelu sprzedaży pracownik zajmujący się pakowaniem przesyłek jest po prostu zbędny. Jak widać, dropshipping posiada wiele zalet i przynosi przedsiębiorcom wymierne korzyści. Pojawia się jednak pytanie: jak prawidłowo dokonać rozliczeń podatkowych, stosując taki model dostawy? Wyjaśniamy poniżej.

W związku z tym, że dropshipping przybiera różne formy, również podatek dochodowy w tym zakresie może podlegać nieco odmiennym rozliczeniom. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko zależy od zapisów umowy zawartej pomiędzy stronami.

Pośrednictwo handlowe w dropshippingu

Najczęściej spotykaną formą rozliczeń jest pośrednictwo handlowe, w którym polski podmiot pośredniczy w transakcji sprzedaży poprzez gromadzenie zamówień, które następnie są realizowane przez hurtownie (głównie zagraniczne). Wówczas przychodem pośrednika ze sprzedaży jest uzyskana prowizja, którą należy odpowiednio udokumentować - np. fakturą, stanowiącą podstawę ewidencji przychodu w prowadzonych przez podatnika ewidencjach księgowych.

Powyższe stanowisko jest reprezentowane również przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych.

Jedną z najistotniejszych dla sprawy jest interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, który stwierdził że:

“Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa handlowego. W działalności tej zyskiem (przychodem z rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) będzie prowizja uzyskana z tego tytułu - różnica pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy. Zatem w sytuacji, gdy - jak wskazał Zainteresowany - jego rola będzie sprowadzała się do pośrednictwa, przychodem będzie wartość prowizji, na którą - jak podał Wnioskodawca, zostanie wystawiona faktura VAT.” (sygn. ILPB1/415-1183/11-2/TW z 13 stycznia 2012 r.).

Warto też zwrócić uwagę na stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy. W interpretacji o sygn. ITPB1/415-188/14/WM wydanej 22 maja 2014 r. stwierdza, że:

“Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Na mocy art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa handlowego m.in. przez aukcje internetowe w oparciu o model logistyczny zwany dropshippingiem. Wnioskodawca wskazał, że towar nie będzie stanowił jego własności, nie uzyska faktury VAT oraz rachunku potwierdzającego zakup, nie będzie również importerem, nie sprowadza towaru na własny rachunek, ani w niczyim imieniu, zaś jego udział w transakcji ograniczy się do pośrednictwa w płatnościach i zamówieniach.

Z tego tytułu Wnioskodawca pobierał będzie prowizję różnicę pomiędzy kwotą przelaną przelewem bankowym od klienta, a kwotą przekazaną do dostawcy.

W takim zatem przypadku przychodem o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu podstawy opodatkowania będzie kwota należna za wykonaną usługę, tj. prowizja Wnioskodawcy.”

Reasumując, otrzymana prowizja stanowi przychód z działalności. Pośrednik nie ponosi wydatków na zakup towaru i tym samym nie ujmuje ich w kosztach podatkowych.

Sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek w dropshippingu

W przypadku dropshippingu sprzedawca może dokonywać zakupu i sprzedaży na własny rachunek przedsiębiorstwa. Wówczas rozliczenia na gruncie podatku dochodowego wyglądają nieco inaczej, bowiem po stronie sprzedawcy mają miejsce dwa zdarzenia:

  • zakup towaru,
  • sprzedaż towaru finalnemu odbiorcy.

Do kwestii rozliczeń tego typu zdarzeń odniósł się Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji ILPB1/415-782/11-2/TW z dnia 15 września 2011 r.:

“Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów w oparciu o model logistyczny dropshippingu. Zainteresowany zbiera zamówienia od nabywcy, ustala cenę sprzedaży i transportu oraz przesyła zamówienia do dostawcy towaru. Następnie dostawca realizuje wysyłkę towaru bezpośrednio do nabywcy za pośrednictwem poczty lub kuriera, którzy przekazują na konto Wnioskodawcy pobrane kwoty pieniężne od nabywcy towaru.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy, uznać należy, że w przedmiotowej sprawie przychody uzyskane w związku ze sprzedażą towarów przez Internet przy wykorzystaniu modelu logistycznego dropshippingu stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, ustalony w wysokości należności jaką nabywca zapłacił Zainteresowanemu za dany towar. Przychód ten powstaje co do zasady w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wnioskodawcy, o ile nie wystawił On wcześniej faktury z tytułu realizacji transakcji sprzedaży.”

W przypadku sprzedaży towaru w imieniu własnego przedsiębiorstwa i na jego rachunek w modelu dropshippingu przychód będzie stanowiła kwota uzyskana od nabywcy towaru - w przypadku czynnego podatnika VAT będzie to kwota netto (bez podatku), w przypadku podmiotu zwolnionego z VAT cała otrzymana należność. Wydatki związane z zakupem towarów do dalszej odsprzedaży będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
“Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.”


Kwestia rozliczenia dropshippingu na gruncie podatku dochodowego nie należy do najprostszych, jednak nie jest niemożliwa. Podatnik, chcąc dokonać prawidłowych rozliczeń, powinien zwrócić szczególną uwagę na zapisy zawartych umów oraz ich indywidualny charakter. Bowiem właśnie te dwie kwestie decydują o tym, czy zawarte transakcje będą uznawane za pośrednictwo handlowe, czy też za sprzedaż w zakresie własnego przedsiębiorstwa.

Autorka: Angelika Borowska specjalista ds. księgowości wfirma.pl

Źródło:
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (3)

dodaj komentarz
~Katarzyna
Zainteresowanym tematem podsyłam stronę do poczytania na ten temathttp://edropshipping.info/
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~Michal
To komu wystawic taka fakture za posrednictwo? Kupujacemu?

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki