REKLAMA

DREWEX S.A.: Rozważanie opcji strategicznej oraz podjęcie działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu

2021-07-16 12:41
publikacja
2021-07-16 12:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-16
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Rozważanie opcji strategicznej oraz podjęcie działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 3/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych dla Drewex S.A. („Spółka"), celem m.in. uporządkowania spraw Spółki i wznowienia jej działalności operacyjnej oraz odbudowy pozycji na GPW, Zarząd Spółki informuje, że rozważa opcję strategiczną, polegającą na pozyskaniu inwestora strategicznego z branży OZE (Odnawialne Źródła Energii), który dokona odwrotnego przejęcia Spółki, w związku z czym Zarząd Spółki podjął decyzję o prowadzeniu rozmów i analiz w kierunku pozyskania takiego inwestora. Jednym z warunków koniecznych dla realizacji ww. opcji strategicznej jest obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki.
Dodatkowo, w nawiązaniu do raportu bieżącego 9/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie podjęcia działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, Zarząd Spółki informuje, że w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki decyzji o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w dniu 14 lipca 2021 roku złożony został wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o ww. przepisy. W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego Spółka zamierza uporządkować sprawy Spółki i wznowić jej działalności operacyjną, w tym w szczególności przygotować, poddać ocenie biegłego rewidenta i opublikować zaległe sprawozdania finansowe Spółki. Spółka w trakcie postępowania zakończy przegląd opcji strategicznych, które będą miały istotny wpływ na ostateczne propozycje układowe dla wierzycieli Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-16 Paweł Paluchowski Prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki