REKLAMA

DREWEX S.A.: Podjęcie decyzji przez KNF o nałożeniu kar pieniężnych i wykluczeniu akcji Spółki z obrotu

2022-08-04 18:33
publikacja
2022-08-04 18:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2022-08-04
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Podjęcie decyzji przez KNF o nałożeniu kar pieniężnych i wykluczeniu akcji Spółki z obrotu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Drewex S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 sierpnia 2022 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 14 lipca 2022 r. („Decyzja KNF”) o nałożeniu na Spółkę kar pieniężnych w łącznej wysokości 550.000,00 zł oraz o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Decyzja została podjęta wobec stwierdzenia naruszeń polegających na niewykonywaniu oraz na nienależytym wykonywaniu obowiązków informacyjnych.
Wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym Decyzja KNF stanie się ostateczna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-04 Paweł Paluchowski Prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki