90,0000 zł
1,35% 1,2000 zł
Dom Development SA (DOM)

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2020-03-06
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 6 marca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2019.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Spółki wnioskuje o wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. w kwocie 9,50 zł (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję. Rekomendowana dywidenda stanowi 94% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. (dalej „Grupa”) za 2019 rok (tj. o 4,97% więcej niż w poprzednim roku). Decyzja o wypłacie mniej niż 100% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy została podjęta przez Zarząd po uwzględnieniu planów rozwoju Spółki, jej potrzeb finansowych oraz aktualnej sytuacji rynkowej.

Zarząd podtrzymuje intencję wypłacania akcjonariuszom Spółki jak najwyższych dywidend przy jednoczesnym utrzymaniu silnego bilansu i wysokiej płynności. W ocenie Zarządu wysoki zwrot z kapitału własnego (ROE) Spółki oraz jej Grupy umożliwi utrzymanie się w czołówce spółek notowanych na GPW pod względem stopy dywidendy przy jednoczesnym przeznaczeniu części zysków na wzmocnienie jej bilansu.
Intencją Zarządu jest zwiększanie w kolejnych latach kwot dywidendy na akcję zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym, co oznacza, że stopa wzrostu dywidendy na akcję powinna przekraczać stopę inflacji mierzoną wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Ponadto zgodnie z ww. uchwałą jako dzień dywidendy z zysku za rok 2019 Zarząd Spółki proponuje ustalić 18 czerwca 2020 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 25 czerwca 2020 roku.
Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Spółki wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za rok 2019 w kwocie 239.575.009,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć złotych zero groszy) przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, zaś część zysku netto Spółki za rok 2019 w kwocie 65.089.927,64 zł (słownie sześćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Wskazana powyżej łączna kwota rekomendowanej dywidendy uwzględnia 100.000 akcji Spółki serii AA oraz 50.000 akcji Spółki serii AB, które będą uczestniczyły w wypłacie dywidendy pod warunkiem zarejestrowania ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do dnia dywidendy.

Polityka dywidendowa Dom Development S.A. z 3 kwietnia 2013 r., opublikowana w raporcie bieżącym nr 14/2013, jest udostępniona na stronie internetowej Spółki pod adresem https://inwestor.domd.pl/pl/historia-wyplaty-dywidendy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-06 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2020-03-06 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.