REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

DEVO ENERGY: Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2022 r.

2022-06-28 18:34
publikacja
2022-06-28 18:34
Zarząd Spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku („ZWZ”) wprowadziło zmiany w Statucie Spółki w sprawie zmiany firmy Spółki.
W związku z powyższym ZWZ uchyliło dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki w całości i nadało mu nowe następujące brzmienie:
„Spółka prowadzi działalność pod firmą: Grand Park Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: Grand Park S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”
Ponadto, ZWZ podjęło uchwałę w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki i zmieniło §8 ust. 1 lit. a Statutu spółki w brzmieniu:
„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedna akcję przypadają 2 (dwa) głosy,”
i nadało mu nowe, następujące brzmienie:
„a) 236.550 (dwieście trzydzieści sześć pięćset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki