0,5080 zł
2,01% 0,0100 zł
Devoran S.A. (DEV)

Komunikaty spółki - DEVORAN

Zawarcie porozumienia o partnerstwie strategicznym
Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania
Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
Zapłata za partię stacji ładowania samochodów elektrycznych
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zwiększenie stanu posiadania
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 roku
Zawarcie istotnej umowy
Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa Zarządu
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej spółki Devoran S.A. oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych na ZWZ spółki w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Zawarcie istotnej umowy
Zawarcie istotnej umowy
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.