0,3600 zł
-3,23% -0,0120 zł
Devoran S.A. (DEV)

Komunikaty spółki - DEVORAN

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki Devoran S.A. za III kwartał 2020 roku- korekta.
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Spółki Devoran S.A. za III kwartał 2020 roku.
Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Devoran S.A. do złożenia dokumentów akcji.
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej spółki Devoran S.A. oraz podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.
Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na WZA w dniu 21.10.2020 r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Treść uchwał podjętych na NWZ spółki w dniu 21.10.2020 roku.
Drugie wezwanie Akcjonariuszy Devoran S.A. do złożenia dokumentów akcji.
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Devoran S.A.
Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Devoran S.A. do złożenia dokumentów akcji.
Rozszerzenie Strategii Emitenta na lata 2020-2030.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Devoran S.A. wraz z projektami uchwał.
Odwołanie dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa Zarządu
Podpisanie umowy ze spółką Alternative Solar Solution.
Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.