0,0700 zł
0,00% 0,0000 zł
Devoran S.A. (DEV)

Akcjonariat - DEVORAN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 4 940 214,09 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 70 574 487 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 318 684
Liczba głosów na WZA: 70 574 487 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30,21%
Kapitał akcyjny: 7 057 448,70 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 318 684
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30,21%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 69,79%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Polish American Investment Fund LLC 21 318 684 (30,20%) 21 318 684 (30,20%) 2023-03-23 STS

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria J 26 500 000
0,10 77 770 000
7 777 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-03-02
konwersja obligacji zamiennych seria H 3 500 000
0,10 51 270 000
5 127 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-04
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-06-29 394 250
788 500,00
2,00 2,00 394 250
788 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-25
seria B - subskrypcja prywatna 2006-08-31 250 000
500 000,00
2,00 2,00 644 250
1 288 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-19
seria C - prawo poboru 2007-03-19 250 000
500 000,00
2,00 2,00 894 250
1 788 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-24
seria D - prawo poboru 2007-03-19 100 000
200 000,00
2,00 2,00 994 250
1 988 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-24
split 1:20 2007-05-09
0,10 19 885 000
1 988 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-05-15
seria F - oferta menedżerska 2007-05-09 700 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2007-11-15 1 000 000
0,10 20 885 000
2 088 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-09
seria G - prawo poboru 1:1 2008-04-14 20 885 000
3 132 750,00
0,10 0,15 41 770 000
4 177 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-10
seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii B 2009-03-31 6 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna 2009-06-24 6 000 000
0,10 47 770 000
4 777 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-09-11
seria J - subskrypcja prywatna 2009-10-20 26 500 000
3 710 000,00
0,10 0,14
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna 2011-05-09 16 000 000
0,10 93 770 000
9 377 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-30
seria L - Lermacter Ltd. 2012-04-30 342 590 000
34 259 000,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny SA na Devoran SA 2013-10-21

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-04
scalenie akcji 100:1 2013-10-21
10,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2013-10-21
0,25
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 100:1 2014-05-07
10,00 937 700
9 377 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-10
renominacja akcji 2015-03-02
0,30 937 700
281 310,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-08-03
seria L - prawo poboru 1:9 2015-08-05 8 353 526
2 506 057,80
0,30 0,30 9 291 226
2 787 367,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-14
seria M - prawo poboru 1:3 2016-06-30 14 233 603
4 270 080,90
0,30 0,30 23 524 829
7 057 448,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-01-20
zmiana firmy z Devoran SA na FutureBlockchain SA 2018-02-16

KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:3 2020-10-21
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Devoran SA na Energiale SA 2020-10-21

KDPW:
KRS:
GPW:


split 1:3 2021-04-30
0,10 70 574 487
7 057 448,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-08-05
zmiana firmy z Devoran SA na Devo Energy SA 2021-04-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2021-08-05
seria N - prawo poboru 1:1 odstąpienie od emisji 2021-12-15 70 574 487
7 057 448,70
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Devo Energy SA na Grand Park SA 2022-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Polish American Investment Fund LLC 21 318 684 30,20 (30,20) 21 318 684 30,10 (30,10) 2023-03-23
Carom sp. z o.o. 0 (-7 308 248) 0,00 (-31,06) 0 (-7 308 248) 0,00 (-30,96) 2023-03-23
Kiciński Paweł 241 500 (-958 500) 0,34 (-4,76) 241 500 (-958 500) 0,34 (-4,74) 2021-11-15
Konakov Ltd. 0 (-12 249 744) 0,00 (-52,07) 0 (-12 249 744) 0,00 (-51,89) 2021-05-12
Carom sp. z o.o. 7 308 248 (-14 616 496) 31,06 7 308 248 (-14 616 496) 30,96 2021-05-12
Carom sp. z o.o. 21 924 744 31,06 (31,06) 21 924 744 30,96 (30,96) 2021-05-12
Kiciński Paweł 1 200 000 5,10 1 200 000 5,08 2021-03-25
Konakov Ltd. 12 249 744 (-2 150 000) 52,07 (-9,14) 12 249 744 (-2 150 000) 51,89 (-9,11) 2021-03-19
Rasiński Robert 0 (-1 881 986) 0,00 (-7,99) 0 (-1 881 986) 0,00 (-7,97) 2021-01-19
Konakov Ltd. 14 399 744 (4 754 965) 61,21 (20,22) 14 399 744 (4 754 965) 61,00 (20,14) 2021-01-19
Jazłowiecki Paweł 0 (-1 881 986) 0,00 (-7,99) 0 (-1 881 986) 0,00 (-7,97) 2021-01-19
Edfalon Finance Ltd. 0 (-1 180 000) 0,00 (-5,01) 0 (-1 180 000) 0,00 (-4,99) 2020-12-31
Konakov Ltd. 9 644 779 40,99 9 644 779 40,86 2020-12-14
Carom sp. z o.o. 0 (-14 409 744) 0,00 (-61,25) 0 (-14 409 744) 0,00 (-61,04) 2020-12-14
Rasiński Robert 1 881 986 7,99 1 881 986 7,97 2020-12-10
Jazłowiecki Paweł 1 881 986 7,99 1 881 986 7,97 2020-12-10
Polish American Investment Fund LLC 0 0 (-2 350 000) 0,00 (-9,98) 0 (-2 350 000) 0,00 (-9,95) 2020-07-28
Mutual Fund Invest Classic 0 (-2 410 813) 0,00 (-10,24) 0 (-2 410 813) 0,00 (-10,21) 2020-07-28
Książek Daniel 0 (-1 310 000) 0,00 (-5,56) 0 (-1 310 000) 0,00 (-5,54) 2020-07-28
Carom sp. z o.o. 14 409 744 (-54 712) 61,25 (-0,23) 14 409 744 (-54 712) 61,04 (-0,24) 2020-07-28
Carom sp. z o.o. 14 464 456 (6 258 228) 61,48 (26,60) 14 464 456 (6 258 228) 61,28 (26,52) 2020-07-28
IDM SA 0 (-8 206 228) 0,00 (-875,14) 0 (-8 206 228) 0,00 (-807,26) 2020-06-02
Carom sp. z o.o. 8 206 228 34,88 (34,88) 8 206 228 34,76 (34,76) 2020-06-02
Książek Daniel 1 310 000 5,56 1 310 000 5,54 2018-09-07
Mutual Fund Invest Classic 2 410 813 (1 215 813) 10,24 (5,17) 2 410 813 (1 215 813) 10,21 (5,15) 2018-04-11
Edfalon Finance Ltd. 1 180 000 (-12 351) 5,01 (-0,05) 1 180 000 (-12 351) 4,99 (-0,06) 2018-03-21
Edfalon Finance Ltd. 1 192 351 (12 351) 5,06 (0,05) 1 192 351 (12 351) 5,05 (0,06) 2018-03-15
Edfalon Finance Ltd. 1 180 000 (-20 331) 5,01 (-0,09) 1 180 000 (-20 331) 4,99 (-0,09) 2018-03-14
Mutual Fund Invest Classic 1 195 000 5,07 1 195 000 5,06 2018-03-09
Edfalon Finance Ltd. 1 200 331 5,10 1 200 331 5,08 2018-01-24
Polish American Investment Fund LLC wraz z Walton Spencer, LLC, Sławomirem Karaszewskim 2 350 000 (-1 283 935) 9,98 (-5,46) 2 350 000 (-1 362 785) 9,95 (-5,77) 2017-11-25
Carom sp. z o.o. 0 (-2 461 000) 0,00 (-10,46) 0 (-2 461 000) 0,00 (-10,42) 2017-09-15
Polish American Investment Fund LLC wraz z Walton Spencer, LLC, Sławomirem Karaszewskim, Satis GPS sp. z o.o. o Izabelą Karaszewską 3 633 935 15,44 3 712 785 15,72 2017-09-07
Carom sp. z o.o. 2 461 000 (-11 720 000) 10,46 (-49,82) 2 461 000 (-11 720 000) 10,42 (-49,65) 2017-09-05
Carom sp. z o.o. 14 181 000 60,28 14 181 000 60,07 2017-01-20
IDM SA 8 206 228 875,14 (786,82) 8 206 228 807,26 (719,69) 2016-01-14
IDM SA 8 206 228 88,32 (53,44) 8 206 228 87,57 (52,81) 2016-01-14
IDM SA 8 206 228 34,88 8 206 228 34,76 2016-01-14
Gazda, Witold Janusz 56 710 0,61 (-5,43) 56 710 0,60 (-4,97) 2015-12-08
Gazda, Witold Janusz 56 710 6,04 56 710 5,57 2015-12-08
Michalski Łukasz 48 000 (-7 152 000) 5,11 (-2,56) 48 000 (-7 152 000) 4,72 (-2,36) 2015-07-28
Michalski Łukasz 7 200 000 (7 128 000) 7,67 7 200 000 (7 128 000) 7,08 2014-04-14
Michalski Łukasz 72 000 7,67 72 000 7,08 2014-04-14
Karaszewska Izabela 99 350 (-9 835 650) 1,06 (-9,53) 167 700 (-16 602 300) 1,78 (-14,71) 2014-03-27
Karaszewska Izabela 9 935 000 (9 835 650) 10,59 16 770 000 (16 602 300) 16,49 2014-03-27
Karaszewska Izabela 99 350 10,59 167 700 16,49 2014-03-27
Karaszewska Izabela 99 350 (-6 735 650) 10,59 (3,31) 167 700 (-13 502 300) 16,49 (3,05) 2014-03-27
Karaszewska Izabela 6 835 000 (-3 100 000) 7,28 (-3,31) 13 670 000 (-3 100 000) 13,44 (-3,05) 2014-02-12
Karaszewska Izabela 9 935 000 (-3 735 000) 10,59 (-3,98) 16 770 000 (3 100 000) 16,49 (3,05) 2014-02-12
Jurkiewicz Aneta 0 (-5 249 117) 0,00 (-5,59) 0 (-5 249 117) 0,00 (-5,16) 2013-11-24
Jurkiewicz Aneta 5 249 117 (-1 196 887) 5,59 (-1,28) 5 249 117 (-1 196 887) 5,16 (-1,18) 2013-11-23
Marczak Przemysław 60 000 (-5 940 000) 0,64 (-5,75) 60 000 (-5 940 000) 0,64 (-5,26) 2013-11-20
Marczak Przemysław 6 000 000 (5 940 000) 6,39 6 000 000 (5 940 000) 5,90 2013-11-20
Marczak Przemysław 60 000 6,39 60 000 5,90 2013-11-20
Marczak Przemysław 60 000 6,39 60 000 5,90 2013-11-20
Karaszewska Izabela 13 670 000 14,57 13 670 000 13,44 2013-07-31
Jurkiewicz Aneta 6 446 004 (-6 835 000) 6,87 (-7,29) 6 446 004 (-13 616 000) 6,34 (-13,39) 2013-07-31
Jurkiewicz Aneta 13 281 004 (474 774) 14,16 (0,51) 20 062 004 (474 774) 19,73 (0,47) 2013-01-31
Jurkiewicz Aneta 12 806 230 (54 000) 13,65 (0,06) 19 587 230 19,26 2013-01-30
Jurkiewicz Aneta 12 752 230 (-1 054 000) 13,59 (-1,13) 19 587 230 (-2 054 000) 19,26 (-2,02) 2012-08-16
Karaszewski Jan 0 (-7 835 000) 0,00 (-8,35) 0 (-15 670 000) 0,00 (-15,41) 2012-06-19
Jurkiewicz Aneta 13 806 230 (7 889 000) 14,72 (8,41) 21 641 230 (15 724 000) 21,28 (15,46) 2012-06-19
Jurkiewicz Piotr 55 000 (54 450) 0,05 55 000 (54 450) 0,05 2012-05-08
Jurkiewicz Piotr 550 (-5 971 680) 0,05 (-6,31) 550 (-5 971 680) 0,05 (-5,82) 2012-05-08
Jurkiewicz Aneta 5 917 230 6,31 5 917 230 5,82 2012-05-08
Jurkiewicz Piotr 5 972 230 (55 000) 6,36 (0,05) 5 972 230 (55 000) 5,87 (0,05) 2012-04-04
Karaszewski Jan 7 835 000 (-2 917 230) 8,35 (-3,11) 15 670 000 (-2 917 230) 15,41 (-2,87) 2012-02-01
Jurkiewicz Piotr 5 917 230 (2 917 230) 6,31 (3,12) 5 917 230 (2 917 230) 5,82 (2,87) 2012-02-01
Karaszewski Jan 10 752 230 (2 917 230) 11,46 (3,11) 18 587 230 (10 752 230) 18,28 (10,58) 2012-01-17
MW Investments Inc. 13 134 700 (13 003 353) 14,00 13 134 700 (13 003 353) 12,92 2012-01-02
MW Investments Inc. 131 347 14,00 131 347 12,92 2012-01-02
MW Investments Inc. 131 347 14,00 (12,59) 131 347 12,92 (11,52) 2012-01-02
MW Investments Inc. 131 347 (-20 838 353) 1,41 (-20,95) 131 347 (-28 673 353) 1,40 (-26,93) 2012-01-02
Karaszewski Jan 7 835 000 8,35 7 835 000 (-7 835 000) 7,70 (-7,71) 2012-01-02
Karaszewski Jan 7 835 000 8,35 15 670 000 15,41 2012-01-02
Jurkiewicz Piotr 3 000 000 3,19 3 000 000 2,95 2012-01-02
MW Investments Inc. 20 969 700 22,36 28 804 700 28,33 2012-01-01
MW Investments Inc. 20 969 700 (-13 078 249) 22,36 (-21,42) 28 804 700 (-13 078 249) 28,33 (-20,56) 2011-01-01
MW Investments Inc. 34 047 949 43,78 (7,47) 41 882 949 48,89 (7,69) 2010-07-21
MW Investments Inc. 34 047 949 (-1 328 976) 36,31 (-9,17) 41 882 949 (-1 328 976) 41,20 (-9,24) 2010-07-21
MW Investments Inc. 35 376 925 (-4 829 955) 45,48 (-6,21) 43 211 925 (-4 829 015) 50,44 (-5,64) 2010-07-16
MW Investments Inc. 40 206 880 (940) 51,69 48 040 940 56,08 2010-04-28
MW Investments Inc. 40 205 940 (-1 153 847) 51,69 (-1,49) 48 040 940 (-1 153 847) 56,08 (-1,35) 2010-04-28
MW Investments Inc. 41 359 787 (21 165 879) 53,18 (13,80) 49 194 787 (21 165 879) 57,43 (10,05) 2010-04-12
Przybyłowski Henryk 3 200 000 6,24 (2,13) 3 200 000 5,40 (1,67) 2010-03-15
Przybyłowski Henryk 3 200 000 (254 832) 4,11 (-2,05) 3 200 000 (254 832) 3,73 (-1,56) 2010-03-15
MW Investments Inc. 20 193 908 39,38 (13,42) 28 028 908 47,38 (14,66) 2010-02-16
MW Investments Inc. 20 193 908 (-4 144 212) 25,96 (-21,51) 28 028 908 (-4 144 212) 32,72 (-21,66) 2010-02-16
MW Investments Inc. 24 338 120 (1 951 037) 47,47 (3,81) 32 173 120 (1 951 037) 54,38 (3,30) 2009-12-15
MW Investments Inc. 22 387 083 (-415 344) 43,66 (-4,07) 30 222 083 (-415 344) 51,08 (-3,96) 2009-12-14
MW Investments Inc. 22 802 427 47,73 (3,26) 30 637 427 55,04 (3,25) 2009-12-11
MW Investments Inc. 22 802 427 (-1 152 873) 44,47 (-5,67) 30 637 427 (-1 152 873) 51,79 (-5,33) 2009-12-11
Przybyłowski Henryk 2 945 168 6,16 (0,42) 2 945 168 5,29 (0,32) 2009-11-09
Przybyłowski Henryk 2 945 168 (557 168) 5,74 (0,75) 2 945 168 (557 168) 4,97 (0,68) 2009-11-09
Przybyłowski Henryk 2 388 000 4,99 2 388 000 4,29 2009-11-03
MW Investments Inc. 23 955 300 (6 000 000) 50,14 (6,10) 31 790 300 (6 000 000) 57,12 (4,12) 2009-10-06
MW Investments Inc. 17 955 300 44,04 (6,46) 25 790 300 53,00 (6,67) 2009-08-05
MW Investments Inc. 17 955 300 (-1 182 465) 37,58 (-9,36) 25 790 300 (-1 182 465) 46,33 (-9,10) 2009-08-05
MW Investments Inc. 19 137 765 (-3 824 260) 46,94 (-9,38) 26 972 765 (-3 824 260) 55,43 (-7,86) 2009-07-27
MW Investments Inc. 22 962 025 (-4 077 452) 56,32 (-10,00) 30 797 025 (-4 077 452) 63,29 (-8,38) 2009-07-07
MW Investments Inc. 27 039 477 (-2 267 572) 66,32 (-5,56) 34 874 477 (-2 267 772) 71,67 (-4,66) 2009-06-09
MW Investments Inc. 29 307 049 (-1 392 951) 71,88 (-3,42) 37 142 249 (-1 162 751) 76,33 (-2,39) 2009-05-20
Berzyński Krzysztof 1 400 000 3,43 (-3,61) 1 400 000 2,87 (-2,17) 2009-04-27
Okoński Krzysztof 24 260 0,05 24 260 0,04 2009-02-04
Okoński Krzysztof 24 260 0,05 24 260 0,04 2009-01-30
MW Investments Inc. 30 700 000 (15 475 000) 75,30 (-1,26) 38 305 000 (15 475 000) 78,72 (-3,49) 2008-09-26
Przyłuski Lech 980 000 (200 000) 4,92 (1,00) 1 180 000 (-380 000) 4,24 (-1,37) 2007-11-07
MW Investments Inc. 15 225 000 (-200 000) 76,56 (-1,01) 22 830 000 (380 000) 82,21 (1,37) 2007-11-07
Przyłuski Lech 780 000 3,92 1 560 000 5,61 2007-05-15
MW Investments Inc. 15 425 000 77,57 22 450 000 80,84 2007-05-15
Berzyński Krzysztof 1 400 000 7,04 (3,61) 1 400 000 5,04 (2,17) 2007-05-15
Berzyński Krzysztof 1 400 000 3,43 1 400 000 2,87 2007-05-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-01-03 Prawo poboru 1:1
2021-10-01 Split 1:3
2016-10-28 Prawo poboru 1:3
2015-09-07 Prawo poboru 1:9
2014-07-07 Split 100:1
2008-05-15 Prawo poboru 1:1
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.