Czy komornik może zająć wkłady z ubezpieczenia na życie?

Czy komornik skarbowy może zająć wkłady zgromadzone w ramach ubezpieczenia na życie?

Odpowiedź eksperta:

Tak, w przypadku egzekucji administracyjnej z wartości polisy organ egzekucyjny (naczelnik urzędu skarbowego lub dyrektor ZUS) ma prawo do zajęcia wypłacanej przez ubezpieczającego, będącego zobowiązanym (dłużnikiem), wartości polisy lub wartości lokacyjnej. Zajęcie takie może nastąpić do wysokości zobowiązań ubezpieczającego, określonych tytułami wykonawczymi, powiększonych o koszty egzekucyjne, odsetki i inne opłaty wskazane przez organ.

Do zajęcia dochodzi w momencie złożenia przez ubezpieczającego oświadczenia o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia i wypłacie jej wartości odstąpienia albo oświadczenia o wypłacie wartości lokacyjnej, czyli w momencie kiedy powstaje wierzytelność ubezpieczającego względem Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Co więcej organ egzekucyjny może wykorzystać instrumenty prawne, określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w celu egzekucji należności, także wtedy, kiedy ubezpieczający nie rozwiązuje umowy ubezpieczenia. Zgodnie z tą ustawą organ egzekucyjny może z uwagi na zajęcie wierzytelności wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego, to znaczy, że także sam organ egzekucyjny może doprowadzić do rozwiązania umowy i wypłaty wartość odstąpienia, które następnie będą podlegały zajęciu.

W przypadku egzekucji administracyjnej, która może być prowadzona z całego świadczenia ubezpieczeniowego przypadającego dłużnikowi. Nie podlegają egzekucji administracyjnej tylko kwoty otrzymane z obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych, np. OC kierowców.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka - Wieszczeczyński - Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 67a § 1 i art. 8 pkt .14 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 4 ~franek

To juz jest bandytyzm,popieram Putina i oby jak najszybciej zaja polske

! Odpowiedz

Do rozliczenia PIT 2018 zostało:

WCZYTAJ TWÓJ E-PIT

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.