REKLAMA

Część Odry nadal zamknięta dla wędkarzy. Resort ma pomysł, jak chronić rzekę

2023-07-04 13:30, akt.2023-07-04 14:12
publikacja
2023-07-04 13:30
aktualizacja
2023-07-04 14:12

Odra wciąż zamknięta dla wędkarzy. Co za tym idzie, nie powinny w niej się kąpać ani ludzie, ani zwierzęta. Wojewoda opolski przedłużył do 17 lipca zakaz korzystania z wód starorzecza Odry w Januszkowicach, gdzie w maju tego roku doszło do masowego śnięcia ryb. Resort Moskwy ma pomysł, by zaradzić pojawianiu się złotych alg.  

Część Odry nadal zamknięta dla wędkarzy. Resort ma pomysł, jak chronić rzekę
Część Odry nadal zamknięta dla wędkarzy. Resort ma pomysł, jak chronić rzekę
fot. @BWisniakowski / / Twitter

Na początku maja w starorzeczu Odry w Januszkowicach doszło do masowego śnięcia ryb. Jak stwierdzono, w wodzie obecne były zarówno szkodliwe bakterie, jak i złota alga. Wojewoda Opolski 9 maja wydał rozporządzenie o zakazie korzystania z wód tego akwenu.

"Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami" - napisano w rozporządzeniu.

To już trzecie (po 31 maja i 15 czerwca) przedłużenie obowiązywania zakazu korzystania z wód starorzecza Odry w Januszkowicach. Obecne rozporządzenie obowiązuje do 17 lipca 2023 roku.

Zespół ws. Odry za dalszą instalacją biostabilizatorów w starorzeczach, by ograniczyć "złotą algę"

Zespół Zarządzania Kryzysowego MKiŚ rekomenduje dalszą instalację biostabilizatorów w starorzeczach Odry w celu ograniczenia rozwoju "złotej algi"; zapory takie powinny powstać na Zbiorniku w Januszkowicach na Dolnym Śląsku - przekazał w komunikacie resort klimatu i środowiska.

Jak wyjaśniono, wyniki monitoringu stałego prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wskazują obecnie na zmniejszenie liczebności Prymnesium Parvum, czyli "złotej algi".

"Na 28 punktów pomiarowo-kontrolnych na Odrze i Kanale Gliwickim oraz w starorzeczach obecność inwazyjnego glonu stwierdzana jest obecnie w czterech punktach. Najliczniejsze skupisko +złotej algi+ występuje w starorzeczu Odry, w Zbiorniku Czernica, gdzie obowiązuje stan ostrzegawczy przed możliwym zakwitem. W pozostałych lokalizacjach, zgodnie z przyjętą procedurą alertową, nie wprowadzono stanów ostrzegawczych ani poziomów alertowych z uwagi na niewielką ilość +złotej algi+, poniżej przyjętych progów" - poinformowano.

Dodano, że analizy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ wykazują, iż parametry fizyko-chemiczne wody w kontrolowanych lokalizacjach są obecnie na stabilnym poziomie. "Punktowo obserwowane są jednak spadki zawartości tlenu w wodzie. Dlatego Zespół Zarządzania Kryzysowego MKiŚ na najbliższe dni sformułował zalecenia związane z działaniami zaradczymi" - wskazano.

Najnowsze rekomendacje dotyczą m.in. stosowania środków zaradczych dla osób korzystających z wód, z uwagi na rozpoczynający się sezon wakacyjny. "Wśród kluczowych zaleceń jest utrzymanie stałej roboczej współpracy pomiędzy użytkownikami wód oraz PGW Wody Polskie w celu skoordynowania działań na rzecz ograniczenia kumulacji ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do wód. W szczególności działaniami tego typu powinien być objęty górny odcinek Odry" - podkreślono.

Zarekomendowano ponadto, by podmioty będące użytkownikami wód na bieżąco obserwowały dane z monitoringu oraz komunikaty GIOŚ, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów tlenu w wodzie.

"W przypadku wystąpienia spadku poniżej 4 mg O2/l zalecane jest stałe monitorowanie sytuacji oraz w sytuacji pogłębiania się spadków tlenu, przeprowadzenie przez służby wojewodów natleniania wody. Zalecane jest również odpowiednie oznakowanie miejsc, gdzie stwierdzono obecność +złotej algi+ przez służby wojewodów" - przekazano w komunikacie. Celem tych działań - jak podano - jest ograniczenie przenoszenia "złotej algi" do innych rzek i zbiorników wodnych. Może być ona przenoszona np. poprzez sprzęt rekreacyjny do pływania na różnych akwenach, dlatego po wyjęciu z wody należy go odkazić za pomocą środków dezynfekujących - dodano.

Zespół Zarządzania Kryzysowego resortu klimatu i środowiska zarekomendował kontynuowanie instalacji biostabilizatorów w starorzeczach dla ograniczenia rozwoju "złotej algi". "Jako kolejny, po zbiorniku Łacha Jelcz zalecany jest montaż tego typu zapory na Zbiorniku w Januszkowicach na Dolnym Śląsku" - poinformowano. 

autor: Michał Boroń

autor: Marek Szczepanik

masz/ mark/

Źródło:PAP
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (2)

dodaj komentarz
samsza
biostabilizator - urządzenie do biochemicznego przerabiania odpadków na kompost
https://sjp.pwn.pl/slowniki/biostabilizator.html

np. biostabilizacja tlenowa odpadów komunalnych

Powiązane: Katastrofa ekologiczna na Odrze

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki