REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

CZERWONA TOREBKA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia akcji spółki Merlin.pl S.A.

2015-09-03 18:50
publikacja
2015-09-03 18:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-03
Skrócona nazwa emitenta
CZERWONA TOREBKA S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zbycia akcji spółki Merlin.pl S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. (dalej "Spółka"), informuje, że 2 września 2015 r. spółka pod firmą "Szósta – Czerwona Torebka spółka akcyjna" sp.k. z siedzibą w Poznaniu (dalej "6 CT"), w której Spółka jest jedynym komplementariuszem oraz Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej "Sowiniec FIZ"), a także TELL S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "TELL") podpisały list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez TELL 100% akcji spółki Merlin.pl S.A, na warunkach przewidzianych w odrębnie wynegocjowanych umowach transakcyjnych (dalej "List Intencyjny").

W treści Listu Intencyjnego strony oświadczyły, że ich zamiarem jest realizacja transakcji, w toku której Sowiniec FIZ i 6 CT dokonają sprzedaży 18.577 akcji Merlin.pl S.A. stanowiących 100 % akcji tej spółki, o łącznej wartości nominalnej 1.857.700 zł, na rzecz TELL (dalej "Transakcja").

6 CT i Sowiniec FIZ udzielili TELL prawa wyłączności do dnia 16 października 2015 r. W tym czasie strony prowadziły będą negocjacje umów wymaganych do przeprowadzenia opisanej wyżej transakcji, przygotowywały dokumenty, a TELL przeprowadzi badanie due diligence Merlin.pl S.A. Pozytywny wynik due diligence stanowi jeden z warunków przeprowadzenia Transakcji nabycia akcji spółki Merlin.pl S.A.

Realizacja Transakcji opisanej w niniejszym raporcie bieżącym stanowi krok w ramach działań reorganizacyjnych dotyczących Grupy Kapitałowej Czerwona Torebka.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Maciej Szturemski Prezes Zarządu
2015-09-03 Tomasz Jurga Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki