REKLAMA

CYFROWY POLSAT S.A.: Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. umowy sprzedaży akcji spółki Modivo S.A.

2022-09-26 18:43
publikacja
2022-09-26 18:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-26
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Zawarcie przez Cyfrowy Polsat S.A. umowy sprzedaży akcji spółki Modivo S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 26 września 2022 r. dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej o podjęciu w dniu 7 września 2022 roku przez Spółkę działań mających na celu rozpoczęcie negocjacji ze spółką Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie („Embud 2”) celem ustalenia warunków rozważanej sprzedaży 1.000.000 akcji („Akcje”) spółki Modivo S.A. (dawniej eobuwie S.A.) z siedzibą w Zielonej Górze („Modivo”), niniejszym informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji i po uzyskaniu wymaganych na bazie porozumienia akcjonariuszy Modivo zgód, w dniu 26 września 2022 r. Spółka zawarła z Embud 2 umowę dotyczącą zbycia przez Spółkę Akcji.

Łączna cena sprzedaży Akcji wynosi 600.000.000,00 zł (sześćset milionów złotych), czyli 600,00 zł (sześćset złotych) za 1 (jedną) akcję.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Cyfrowy Polsat S.A. signs
an agreement to dispose Modivo sharesThe
Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), in connection
to current report no. 22/2022 of 26 September 2022 concerning the
delayed disclosure of inside information on the activities undertaken by
the Company on 7 September 2022 aimed to initiate negotiations with
Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. with its registered office in Warsaw (“Embud
2”) concerning the settlement of terms of the contemplated disposal of
1,000,000 shares (the “Shares”) in the company Modivo S.A. (formerly
eobuwie S.A.) with its registered office in Zielona Góra (“Modivo”),
hereby announces that as a result of these negotiations and after
obtaining relevant consents required under the Modivo shareholders
agreement, on 26 September 2022 the Company entered into the agreement
with Embud 2 concerning the disposal by the Company of the Shares.The
total sale price for the Shares amounts to PLN 600,000,000.00 (six
hundred million zlotys), that is PLN 600.00 (six hundred zlotys) per 1
(one) share.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-26 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2022-09-26 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2022-09-26 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Podróżuj bez limitu. Oszczędzaj czas i pieniądze.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki