REKLAMA
ZAGŁOSUJ

COMARCH: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2020

2021-05-18 13:51
publikacja
2021-05-18 13:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
COMARCH
Temat
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu 18 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Comarch S.A., uchwałą nr 09/05/2021 z dnia 18 maja 2021 r., pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Comarch S.A. z dnia 17 maja 2021 r., aby wypracowany przez Spółkę, w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, zysk netto w kwocie 80 008 432,99 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 99/100) został podzielony w ten sposób, że:
1) część zysku netto w kwocie 24 400 047 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta tysięcy czterdzieści siedem złotych) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 6 lipca 2021 roku (dzień dywidendy), a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 16 lipca 2021 roku;
2) pozostała część zysku netto w kwocie 55 608 385,99 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i 99/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-18 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2021-05-18 Dorota Klentak-Łyżwa Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki