REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz umowy faktoringowej

2022-01-13 17:24
publikacja
2022-01-13 17:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-13
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz umowy faktoringowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności z limitem 35 mln zł oraz umowę faktoringową z limitem 15 mln zł, których całkowita spłata winna nastąpić do 12 stycznia 2023 r. Nawiązanie wyżej wymienionej współpracy z Alior Bank S.A. ma na celu przede wszystkim zapoczątkowanie dalszej współpracy z tym Bankiem w zakresie potencjalnego finansowania project finance (kredyty inwestycyjne bez regresu do spółki matki) budowy farm fotowoltaicznych w konsorcjach z innymi bankami obsługującymi Columbus.

Oprocentowanie zostało ustalone na zasadach rynkowych, a zabezpieczeniem są:
- pełnomocnictwa do rachunków prowadzonych w Alior Bank S.A.,
- Gwarancje Funduszu Gwarancji Płynnościowych, przy czym dla kredytu do kwoty 28 mln zł, a dla faktoringu do kwoty 12 mln zł, udzielone do 12 kwietnia 2023 r.,
- weksle własne in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi,
- oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 kpc, do maksymalnej kwoty egzekucji wynoszącej dwukrotność odpowiednio limitu przyznanego kredytu oraz limitu faktoringu.
Ponadto, umowy zawierają dodatkowo zobowiązania Columbus wobec Alior Bank S.A. w zakresie zarządzania finansami typowe dla tego rodzaju umów, w tym kowenanty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-13 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2022-01-13 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki