REKLAMA

COLIAN HOLDING SA: Otrzymanie zawiadomienia z art. w trybie art. 69

2018-09-21 18:57
publikacja
2018-09-21 18:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_w_trybie_art._69.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-21
Skrócona nazwa emitenta
COLIAN HOLDING SA
Temat
Otrzymanie zawiadomienia z art. w trybie art. 69
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Colian Holding S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 21 września 2018 r. otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”) w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od AllumaInvest sp. z o.o. siedzibą w Kaliszu („AllumaInvest”), podmiotu dominującego wobec Spółki, jednocześnie działającego w imieniu porozumienia („Porozumienie”), w skład którego wchodzi (i) AllumaInvest, (ii) Spółka, oraz (iii) niektórzy inni akcjonariusze Spółki, a mianowicie: Jan Kolański, Barbara Kolańska, Ziołopex sp. z o.o. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Zgodnie z treścią Zawiadomienia AllumaInvest informuje, że w wyniku transakcji w dniu 18.09.2018 r. Colian Holding S.A. („Spółka”) nabyła 5.000.000 akcji, co stanowi około 2,59% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 5.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 2,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z zastrzeżeniem, że Spółka nie może wykonywać prawa głosów z akcji własnych posiadanych przez Spółkę).
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie w trybie art. 69.pdfZawiadomienie w trybie art. 69.pdf Zawiadomienie w trybie art. 69

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-21 Marcin Szuława Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki