REKLAMA
Tour de spółki

COLIAN HOLDING SA: Otrzymanie zawiadomienia z art. w trybie art. 69

2018-09-21 18:57
publikacja
2018-09-21 18:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_w_trybie_art._69.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-21
Skrócona nazwa emitenta
COLIAN HOLDING SA
Temat
Otrzymanie zawiadomienia z art. w trybie art. 69
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Colian Holding S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 21 września 2018 r. otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”) w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od AllumaInvest sp. z o.o. siedzibą w Kaliszu („AllumaInvest”), podmiotu dominującego wobec Spółki, jednocześnie działającego w imieniu porozumienia („Porozumienie”), w skład którego wchodzi (i) AllumaInvest, (ii) Spółka, oraz (iii) niektórzy inni akcjonariusze Spółki, a mianowicie: Jan Kolański, Barbara Kolańska, Ziołopex sp. z o.o. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Zgodnie z treścią Zawiadomienia AllumaInvest informuje, że w wyniku transakcji w dniu 18.09.2018 r. Colian Holding S.A. („Spółka”) nabyła 5.000.000 akcji, co stanowi około 2,59% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 5.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 2,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (z zastrzeżeniem, że Spółka nie może wykonywać prawa głosów z akcji własnych posiadanych przez Spółkę).
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie w trybie art. 69.pdfZawiadomienie w trybie art. 69.pdf Zawiadomienie w trybie art. 69

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-21 Marcin Szuława Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki