REKLAMA

CM INTERNATIONAL S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

2023-09-25 15:16
publikacja
2023-09-25 15:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CMI_zawiadomienie_z_art._69_M.Kara.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-25
Skrócona nazwa emitenta
CM INTERNATIONAL S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach (dalej: Spółka, Emitent), zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 25 września 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Mariusza Kary, Prezesa Zarządu Emitenta, o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego komunikatu
Załączniki
Plik Opis
CMI_zawiadomienie z art. 69_M.Kara.pdfCMI_zawiadomienie z art. 69_M.Kara.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-25 Mariusz Kara Prezes Zarządu
2023-09-25 Michał Sebastian Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki