REKLAMA

CENTKLIMA: Informacja poufna - zawarcie umów o dofinansowanie projektów.

2009-01-05 22:20
publikacja
2009-01-05 22:20
Zarząd CENTRUM KLIMA S.A. informuje, iż w dniu 5 stycznia 2009 roku do Emitenta wpłynęły podpisane egzemplarze umów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.
Emitent zawarł dwie umowy o dofinansowanie projektów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.

1.
Emitent zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu: "Wdrożenie nowej technologii produkcji kanałów i kształtek z blachy stalowej" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (dalej "Projekt I").
Całkowite nakłady na realizację Projektu I wynoszą 1.670.000,00 złotych, w tym wydatki kwalifikowane wynoszą 1.670.000,00 złotych. Emitent po spełnieniu warunków wynikających z zawartej umowy otrzyma dofinansowanie w kwocie 835.000,00 złotych.

2.
Emitent zawarł również z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu "Oferta publiczna Centrum Klima S.A. drogą do pozyskania kapitału na rozwój działalności przedsiębiorstwa" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 realizowanego w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka 2007 - 2013 (dalej "Projekt II").
Całkowity koszt realizacji Projektu II wynosi 1.634.800,00 złotych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją Projektu II wynosi 1.340.000,00 złotych. Emitent po spełnieniu warunków wynikających z zawartej umowy otrzyma dofinansowanie w kwocie 670.000,00 złotych.

Podstawa prawna:
Informacje bieżące i okresowe § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Załączniki:
Osoby reprezentujące spółkę
Marek Perendyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki