REKLAMA
WEBINAR

CDA: Emisja warrantów subskrypcyjnych

2023-05-15 20:20
publikacja
2023-05-15 20:20
Zarząd CDA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 maja 2023 roku doszło do wydania, tj. rejestracji 18.750 Warrantów subskrypcyjnych serii A4 oraz 18.750 Warrantów subskrypcyjnych serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

Zarząd Spółki informuje, że 18.750 Warrantów subskrypcyjnych serii B uprawnia do objęcia 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej równej 0,10 zł. Z kolei 18.750 Warrantów subskrypcyjnych serii A4 uprawnia do objęcia 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D4 o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej, która zostanie obliczona na podstawie średniego kursu akcji Emitenta w notowaniach na rynku NewConnect na zamknięciu sesji (kurs zamknięcia) w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę powzięcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D4, pomniejszonego o nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent).

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A4 oraz B nastąpiła na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Emisja związana jest z realizacją Programu Motywacyjnego, przyjętego uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Warranty subskrypcyjne serii A4 oraz B zostały objęte nieodpłatnie. Objęcie akcji serii D4 oraz E przez osoby uprawnione w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A4 oraz B może nastąpić do dnia 30 lipca 2023 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki