REKLAMA

CD PROJEKT SA: Aktualizacja informacji dotyczącej pozwu zbiorowego w USA

2021-12-08 21:25
publikacja
2021-12-08 21:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-08
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Aktualizacja informacji dotyczącej pozwu zbiorowego w USA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 18 maja 2021 roku oraz raportu bieżącego nr 35/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku, aktualizując informację o czynnościach podejmowanych przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii (“Sąd”), Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 grudnia 2021 roku otrzymał od kancelarii, reprezentującej Spółkę w sprawie, informacje o podjęciu przez Sąd postanowienia o zawieszeniu postępowania tzw. “motion to dismiss”, w związku z przystąpieniem stron do rozmów dotyczących potencjalnego zawarcia ugody.

W razie osiągnięcia porozumienia co do warunków potencjalnej ugody, strony złożą wniosek do Sądu o jej zatwierdzenie.

Decyzja w sprawie ewentualnej akceptacji ugody i możliwości jej finalizacji, zostanie wydana przez Sąd po wypełnieniu szeregu dalszych obowiązków formalnych.

Podkreślić również należy, że przystąpienie do rozmów dotyczących potencjalnego zawarcia ugody w żadnym wypadku nie oznacza akceptacji ze strony Spółki lub członków jej Zarządu jakichkolwiek zarzutów zawartych w pismach procesowych złożonych przez stronę powodową.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report no. 43/2021


Subject: Update concerning class action lawsuit filed in the USA


Legal basis: Art. 17 of MAR – Inside information


In relation to Current Report no. 27/2021 of 18 May 2021 and Current
Report no. 35/2021 of 29 June 2021, in order to provide an update on
proceedings pending before the US District Court for the Central
District of California (“the Court”), the Management Board of CD PROJEKT
S.A. with a registered office in Warsaw (“the Company”) hereby announces
that on 8 December 2021 it received notification from the law firm
representing the Company in the case, to the effect that the Court had
suspended proceedings concerning the motion to dismiss due to the
parties having entered into negotiations concerning a potential
settlement.


Should a consensus be reached with regard to the conditions of the
potential settlement, the parties will file for its approval by the
Court.


The decision on whether to approve the settlement and permit its
implementation shall be issued by the Court once certain additional
formal conditions are satisfied.


It should also be noted that entering into negotiations concerning a
potential settlement should in no way be construed as acceptance by the
Company or members of its Management Board of any allegations expressed
in the plaintiffs’ court filings.


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-08 Piotr Nielubowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki