REKLAMA

CCC: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. na dzień 28 października 2022 roku

2022-09-12 07:05
publikacja
2022-09-12 07:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CCC_--_Ogloszenie_o_NWZ_(PL)v2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-12
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CCC S.A. na dzień 28 października 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 28 października 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CCC S.A. („Walne Zgromadzenie”), które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach, przy
ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.

Walne Zgromadzenie zwołuje się na wniosek głównego akcjonariusza Spółki, w sprawie podwyższenia jej kapitału zakładowego. Potencjalne pozyskanie kapitału w drodze emisji akcji do głównego akcjonariusza lub innego podmiotu przez niego wskazanego może uzupełnić działania Zarządu Spółki realizowane w odpowiedzi na konsekwencje bieżącej sytuacji makroekonomicznej. W celu zmitygowania ich negatywnego wpływu na wyniki, sytuację bilansową i rozwój grupy kapitałowej, prowadzone są m.in. działania zmierzające do dalszego zredukowania kapitału pracującego niezbędnego w działalności Spółki, do zmniejszenia bazy kosztów operacyjnych oraz do optymalizacji planów rozwojowych. Jednocześnie, w ramach rozważanych scenariuszy, Zarząd Spółki analizuje możliwość pozyskania kapitału w ramach leasingu zwrotnego wybranych aktywów rzeczowych będących własnością spółek z grupy kapitałowej Spółki (np. infrastruktury magazynowej), pozyskania nowego finansowania (dłużnego lub kapitałowego) dla wskazanych podmiotów czy linii biznesowych Grupy (np. dla HalfPrice), czy też przeprowadzenie IPO Modivo.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
CCC -- Ogłoszenie o NWZ (PL)v2.pdfCCC -- Ogłoszenie o NWZ (PL)v2.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-12 Karol Półtorak Wiceprezes Zarządu
2022-09-12 Hanna Kamińska Prokurent
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki