REKLAMA

CCC: Informacja dotycząca decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

2019-12-10 20:52
publikacja
2019-12-10 20:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-10
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Informacja dotycząca decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2019 roku pełnomocnik spółki zależnej od Emitenta – CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Spółka”) odebrał ostateczną decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu („Organ II Instancji”) z dnia 9 grudnia 2019 roku. Urząd w następstwie odwołania złożonego przez Spółkę, utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu („Organ I Instancji”) z dnia 23 sierpnia 2019 r., zgodnie z którą Spółka zobowiązana jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie umowy sprzedaży z dnia 1 października 2014 r. zawartej pomiędzy CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. a CCC.eu Sp. z o.o.

Na zobowiązania z tytułu podatku Emitent w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CCC za pierwsze półrocze 2019 r. utworzył rezerwę, o czym informował w raporcie bieżącym nr 49/2019 z dnia 1 września 2019 r.

Spółka CCC.eu Sp. z o.o. po konsultacji z doradcami podatkowymi nie zgadza się z podejściem wyrażonym w decyzji Organu II Instancji. Spółka zamierza podjąć dalsze czynności procesowe wnosząc skargę do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych w odniesieniu do stosowania podatku od czynności cywilnoprawnych w analogicznych stanach faktycznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-10 Marcin Czyczerski Prezes Zarządu
2019-12-10 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki