REKLAMA

CAVATINA HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2022-09-26 23:41
publikacja
2022-09-26 23:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Cavatina_Holding_S.A._-_Pismo_Zarzadu_30.06.2022_vRM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL_vRM2.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL_vRM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
22_HY_GK_CHSA_Raport_z_przegladu_JSF.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
22_HY_GK_CHSA_Raport_z_przegladu_SSF.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Cavatina_Holding_S.A._-_Sprawozdanie_Zarzadu_30.06.2022_FINAL_vRM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Emisja_obligacji_P2022(ABC)_-_wskazniki_30.06.2022_vRM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Cavatina_Holding_S.A._-_Sprawozdanie_Zarzadu_30.06.2022_FINAL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Cavatina_Holding_S.A._-_Sprawozdanie_Zarzadu_30.06.2022_FINAL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody z najmu i aranżacji (umów z klientami) 30 183 18 528 6 499 4 075
II. Zysk (strata) z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 80 972 108 587 17 434 23 880
III. Zysk z działalności operacyjnej 72 152 106 579 15 535 23 438
IV. Zysk (strata) brutto 48 766 109 009 10 500 23 973
V. Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 39 173 88 512 8 434 19 465
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (30 672) (48 529) (6 604) (10 672)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (324 205) (170 226) (69 803) (37 435)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowe 318 075 233 319 68 483 51 310
IX. Środki pieniężne 95 223 28 013 20 502 6 160
X. Liczba akcji 25 353 128 17 398 198 25 353 128 17 398 198
XI. Zysk netto na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 1,55 5,09 0,33 1,12
XII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 1,55 5,09 0,33 1,12
XIII. Aktywa razem 2 855 742 2 498 169 610 123 543 151
XIV. Kapitał Własny 1 093 059 1 053 900 233 530 229 139
XV. Zobowiązania długoterminowe 1 468 177 1 075 174 313 123 233 764
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 294 506 369 095 63 470 80 249
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Cavatina Holding S.A. - Pismo Zarządu_30.06.2022 vRM.pdfCavatina Holding S.A. - Pismo Zarządu_30.06.2022 vRM.pdf Pismo Zarządu
GKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL vRM2.pdfGKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL vRM2.pdf Skonsolidowane półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za 2022
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL vRM.pdfCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL vRM.pdf Jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Cavatina Holding S.A. za 2022
22 HY GK CHSA Raport z przeglądu JSF.T.pdf22 HY GK CHSA Raport z przeglądu JSF.T.pdf Raport z przeglądu półrocznego JSF za 2022
22 HY GK CHSA Raport z przeglądu SSF.T.pdf22 HY GK CHSA Raport z przeglądu SSF.T.pdf Raport z przeglądu półrocznego SSF za 2022
Cavatina Holding S.A. - Sprawozdanie Zarządu 30.06.2022_FINAL vRM.pdfCavatina Holding S.A. - Sprawozdanie Zarządu 30.06.2022_FINAL vRM.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki i Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. za półrocze 2022
Emisja obligacji P2022(ABC) - wskaźniki_30.06.2022 vRM.pdfEmisja obligacji P2022(ABC) - wskaźniki_30.06.2022 vRM.pdf RAPORT Z WYLICZENIA WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NETTO
GKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL.xhtmlGKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL.xhtml SSF
GKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL.xhtml.xadesGKCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL.xhtml.xades SSF podpis
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL.xhtmlCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL.xhtml JSF
CAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL.xhtml.xadesCAVATINAHOLDING-SprFinan-2022-06-30-PL.xhtml.xades JSF podpis
Cavatina Holding S.A. - Sprawozdanie Zarządu 30.06.2022_FINAL.xhtmlCavatina Holding S.A. - Sprawozdanie Zarządu 30.06.2022_FINAL.xhtml SzD
Cavatina Holding S.A. - Sprawozdanie Zarządu 30.06.2022_FINAL.xhtml.xadesCavatina Holding S.A. - Sprawozdanie Zarządu 30.06.2022_FINAL.xhtml.xades SzD podpis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-26 Rafał Malarz Prezes Zarządu
2022-09-26 Daniel Draga Wiceprezes Zarządu
2022-09-26 Szymon Będkowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki