REKLAMA
PIT 2023

CAPITAL: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy

2023-11-28 13:20
publikacja
2023-11-28 13:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_podjetych_uchwal_NWZ_28.11.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-28
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL
Temat
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Capital Partners S.A. (dalej "Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 28 listopada 2023 r., podjęło zgodnie z porządkiem obrad uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 28 grudnia 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki pod adresem: Warszawa, ulica Marszałkowska 126/134.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.
Wszystkie uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Tresc_podjetych_uchwal_NWZ_28.11.2023.pdfTresc_podjetych_uchwal_NWZ_28.11.2023.pdf Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. w dniu 28 listopada 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-28 Paweł Bala Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki