WAŻNE

Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r.

2020-05-18 13:01
publikacja
2020-05-18 13:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-18
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, o wstępnych, szacunkowych przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r. wyniosły 314.533 tys. zł co stanowi spadek o 34.621 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego.
Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r. wyniósł 6.659 tys. zł co stanowi wzrost o 5.267 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego.
Skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2020 r. wyniósł 2.269 tys. zł co stanowi wzrost o 4.921 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego.

Zmiana poziomu przychodów netto ze sprzedaży związana jest głównie ze zmianą cen wyrobów hutniczych w pierwszym kwartale 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania zmiennej sytuacji rynkowej w pierwszym kwartale 2020 roku.

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2020 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 30.01.2020 r.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany przychodów i wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-18 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2020-05-18 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki