REKLAMA
ZAGŁOSUJ

BUDIMEX: Podpisanie umowy w przedmiocie uzyskania wyłączności negocjacyjnej dotyczącej nabycia projektu wiatrowego

2021-11-10 11:26
publikacja
2021-11-10 11:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 77 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Podpisanie umowy w przedmiocie uzyskania wyłączności negocjacyjnej dotyczącej nabycia projektu wiatrowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Budimex SA („Budimex”) informuje, że w dniu 10 listopada 2021 r. zawarł z FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („FIGENE”) umowę na mocy której Budimex uzyska wyłączność negocjacyjną w przedmiocie nabycia 100% udziałów w spółce celowej Magnolia Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („SPV”), realizującej projekt budowy farmy wiatrowej („Projekt”).

Projekt przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 2 turbin wiatrowych o łącznej mocy 7 MW i jest projektem gotowym do budowy (ready-to-build, „RTB”).

Strony zobowiązały się w dobrej wierze i z należytą starannością prowadzić negocjacje dotyczące nabycia przez Budimex wszystkich udziałów w SPV oraz dołożyć najlepszych starań w celu realizacji planowanej transakcji. Przed przystąpieniem do planowanej transakcji, Budimex zamierza przeprowadzić badanie due diligence Projektu.

Wyłączność zostanie udzielona do dnia 10 grudnia 2021 r.

Budimex uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na fakt, iż realizacja przedmiotowej transakcji nabycia Projektu będzie stanowiła wejście w nowy obszar działalności podstawowej, pomimo, że szacowana wartość transakcji nie przekracza progów wskazanych w Indywidualnym Standardzie Raportowania Budimex S.A. dla nabycia aktywów o znacznej wartości oraz dla zawarcia znaczącej umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-10 Jacek Daniewski Członek Zarządu
2021-11-10 Marcin Węgłowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki