REKLAMA

BTCSTUDIO: Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC Studios SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku

2022-06-29 22:53
publikacja
2022-06-29 22:53
Zarząd Spółki BTC Studios SA z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Przyczyną odwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest okoliczność powzięcia przez Zarząd Emitenta w dniu 29 czerwca 2022 roku informacji o nieobecności (z powodów zdrowotnych) Pani Notariusz Lidii Wojewódzkiej, u której zaplanowane było podjęcie czynności notarialnych związanych z protokołowaniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie z informacji uzyskanych z Kancelarii Notarialnej wynika, iż nie ma możliwości zorganizowania na dzień 30 czerwca 2022 roku zastępstwa Notariusza.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta zmuszony jest z przyczyn niezależnych od Spółki odwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki ponownie zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie w najbliższym możliwym terminie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie oraz na swojej stronie internetowej.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki