REKLAMA

BRAND24 S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta

2023-11-20 20:50
publikacja
2023-11-20 20:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-20
Skrócona nazwa emitenta
BRAND24 S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Brand24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu [Emitent] informuje, że zgodnie z uchwałą nr 1258/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [Giełda] z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki BRAND24 S.A., Giełda stwierdza, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 18.162 akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [KDPW] kodem "PLBRN2400070". Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 24 listopada 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym ww. akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 24 listopada 2023 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem "PLBRN2400013".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-20 Michał Sadowski Prezes Zarządu
2023-11-20 Piotr Wierzejewski Członek Zarządu
2023-11-20 Bartosz Kozłowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki