REKLAMA

BOŚ SA: wyniki finansowe

2021-04-29 00:10
publikacja
2021-04-29 00:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
List_Prezesa_Zarzadu_Banku_Ochrony_Srodowiska.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_Banku_Ochrony_Srodowiska.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_BOS_31_12_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_BOS_31_12_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_BOS_za_2020r.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_BOS_za_2020r.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Ocena_sprawozdan.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BOS_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BOS_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
dane dotyczące rocznego sprawozdania finansowego
I. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 516 280,00 628 490,00 115 390,00 146 130,00
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 72 441,00 74 176,00 16 191,00 17 247,00
III. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 18 601,00 15 910,00 4 157,00 3 699,00
IV. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 4 239,00 582,00 947,00 135,00
V. Zysk brutto -299 059,00 106 139,00 -66 841,00 24 678,00
VI. Zysk netto -310 298,00 72 067,00 -69 353,00 16 756,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 961 488,00 35 284,00 214 896,00 8 204,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -131 805,00 -3 376,00 -29 459,00 -785,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 442,00 -80 855,00 -7 027,00 -18 800,00
X. Przepływy pieniężne netto, razem 798 241,00 -48 947,00 178 410,00 -11 381,00
XI. Aktywa razem 20 298 862,00 18 382 889,00 4 398 644,00 4 316 752,00
XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 732 743,00 595 667,00 158 781,00 139 877,00
XIII. Zobowiązania wobec klientów 16 553 777,00 14 886 720,00 3 587 106,00 3 495 766,00
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 1 910 406,00 2 200 530,00 413 974,00 516 738,00
XV. Kapitał podstawowy 1 460 364,00 1 460 364,00 316 452,00 342 929,00
XVI. Liczba akcji 92 947 671,00 92 947 671,00
XVII. Współczynnik kapitałowy 14,98 16,58
XVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą -3,34 0,78 -0,75 0,18
XIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą -3,34 0,78 -0,75 0,18
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska.xhtmlList Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska.xhtml List Prezesa Zarządu BOŚ S.A.
List Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska.xhtml.XAdESList Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska.xhtml.XAdES List Prezesa Zarządu BOŚ S.A. plik podpisu
SF_BOS_31_12_2020.xhtmlSF_BOS_31_12_2020.xhtml Roczne sprawozdanie finansowe BOŚ za 2020 r.
SF_BOS_31_12_2020.xhtml.XAdESSF_BOS_31_12_2020.xhtml.XAdES Roczne sprawozdanie finansowe BOŚ za 2020 r. plik podpisu
Sprawozdanie Zarządu Grupy BOŚ za 2020r.xhtmlSprawozdanie Zarządu Grupy BOŚ za 2020r.xhtml Sprawozdanie Zarządu Grupy BOŚ za 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu Grupy BOŚ za 2020r.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu Grupy BOŚ za 2020r.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu Grupy BOŚ za 2020 r. plik podpisu
Oświadczenie RN_Ocena sprawozdań.xhtmlOświadczenie RN_Ocena sprawozdań.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej BOŚ dot. oceny sprawozdań
Oświadczenie RN_Komitet Audytu.xhtmlOświadczenie RN_Komitet Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej BOŚ dot. Komitetu Audytu Wewnętrznego
BOŚ_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtmlBOŚ_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml Sprawozdanie Audytora z badania BOŚ S.A. 2020 r.
BOŚ_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml.xadesBOŚ_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml.xades Sprawozdanie Audytora z badania BOŚ S.A. 2020 r. plik podpisu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki