19,0000 zł
-2,06% -0,4000 zł
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_EC_Bedzin_09_2018_sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody 142 107 140 942 33 410 33 111
II. Zysk na działalności operacyjnej 13 590 27 654 3 195 6 497
III. Zysk przed opodatkowaniem 791 12 792 186 3 005
IV. Zysk netto 823 9 711 193 2 281
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 355 58 991 2 434 13 859
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 557 -14 247 -366 -3 347
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -24 428 -27 444 -5 743 -6 447
VIII. Przepływy pieniężne netto, ogółem -15 630 17 300 -3 675 4 064
IX. Aktywa trwałe, ogółem 503 260 494 529 117 821 118 566
X. Aktywa obrotowe, ogółem 208 170 215 845 48 736 51 750
XI. Zobowiazania długoterminowe 282 049 317 241 66 032 76 061
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 258 828 223 439 60 596 53 571
XIII. Kapitał własny 170 553 169 694 39 929 40 685
XIV. Kapitał zakładowy 37 728 37 728 8 833 9 046
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK EC Będzin 09 2018 sprawozdanie finansowe.pdfGK EC Będzin 09 2018 sprawozdanie finansowe.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-29 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.