BANKBPH: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH

2016-11-07 19:46
publikacja
2016-11-07 19:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Podjete_uchwaly.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-07
Skrócona nazwa emitenta
BANKBPH
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank BPH w załączeniu przekazuje treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 7 listopada 2016 roku wraz z załącznikami do tych uchwał oraz informacją o wynikach głosowania.

Uchwały zostały podjęte w trybie art. 405 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Podjęte uchwały.pdfPodjęte uchwały.pdf Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-07 Małgorzata Romaniuk Wiceprezes Zarządu Małgorzata Romaniuk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki