REKLAMA

ATMGRUPA: Wyrok WSA w sprawie o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przedłużenie koncesji na nadawanie ATM Rozrywka

2021-04-29 15:38
publikacja
2021-04-29 15:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Wyrok WSA w sprawie o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przedłużenie koncesji na nadawanie ATM Rozrywka
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Emitent) informuje, że powziął informację o tym, iż w e-terminarzu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej: WSA), umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej tego sądu, znajduje się informacja, że na posiedzeniu niejawnym WSA w sprawie z powództwa Emitenta o odmowie wszczęcia postępowania przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (dalej: KRRiT) w sprawie o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o udzielenie koncesji Emitentowi na nadawanie kanału ATM Rozrywka na kolejny okres, uchylił zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie KRRiT oraz zasądził zwrot kosztów postępowania. Obecnie Emitent oczekuje na doręczenie wyroku z uzasadnieniem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Przemysław Kmiotek Wiceprezes Zarządu
2021-04-29 Paweł Tobiasz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki