11,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
ATM SA (ATM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Kwartalny_ATM_S.A._-_2019.Q3.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży ogółem 109 666 101 917 25 453 23 961
II. Zysk ze sprzedaży 79 156 59 692 18 372 14 033
III. Zysk na działalności operacyjnej 17 151 6 898 3 981 1 622
IV. Zysk przed opodatkowaniem 2 469 1 189 573 280
V. Zysk netto (109) (405) (25) (95)
VI. Dochód całkowity 1 555 (792) 361 (186)
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 697 31 349 11 999 7 370
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (29 980) (31 120) (6 958) (7 316)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (13 953) 1 353 (3 238) 318
X. Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych 7 765 1 583 1 802 372
XI. stan na 30.09.2019 stan na 31.12.2018 stan na 30.09.2019 stan na 31.12.2018
XII. Aktywa trwałe 535 423 395 492 122 422 91 975
XIII. Aktywa obrotowe 46 255 36 173 10 576 8 412
XIV. Aktywa razem 581 678 431 665 132 998 100 387
XV. Zobowiązania długoterminowe 356 051 226 861 81 409 52 758
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 61 898 43 690 14 153 10 160
XVII. Kapitał własny 163 730 161 115 37 436 37 468
XVIII. Kapitał zakładowy * 34 723 34 723 7 939 8 075
XIX. Liczba akcji 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344
XX. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR) 4,64 4,43 1,06 1,03


*) Kapitał akcyjny został
przeszacowany zgodnie z MSR 29.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_Kwartalny_ATM_S.A._-_2019.Q3.pdfRaport_Kwartalny_ATM_S.A._-_2019.Q3.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-16 Daniel Szcześniewski Prezes Zarządu
2019-11-16 Tomasz Galas Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.