9,9000 zł
1,02% 0,1000 zł
ATM SA (ATM)

Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
skan.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu otrzymany w dniu dzisiejszym wniosek od AAW III Sp. z o.o. (dalej: „AAW III”).
Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej:
– Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2018 r.,
– Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2018 dokonana przez Radę Nadzorczą;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018;,
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018;
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki;
11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej;
12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej wspólnej kadencji;
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pierwotnego porządku obrad dodany został na wniosek AAW III punkt 13.: „Powzięcie uchwały w sprawie zmiany §4 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego”.

W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się również zawarty w ww. wniosku projekt uchwały.
Załączniki
Plik Opis
skan.pdfskan.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-05 Daniel Szcześniewski Prezes Zarządu
2019-06-05 Tomasz Galas Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.