5,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Atlanta Poland SA (ATP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_ATLANTA_POLND_SA_I_polrocze_2018_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_ATLANTA_POLAND_I_polrocze_2018-2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Atlanta_-_raport_z_przegladu_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 130 305 124 823 30 343 29 426
II. Zysk na działalności operacyjnej 3 300 2 022 768 477
III. Zysk brutto 2 799 1 289 652 304
IV. Zysk netto 2 227 933 519 220
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -14 926 -15 904 -3 476 -3 749
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 936 96 -684 23
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 285 15 171 3 792 3 576
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 577 -637 -367 -150
IX. Aktywa razem 178 416 141 067 41 492 32 343
X. Zobowiązania długoterminowe 55 649 43 029 12 942 9 865
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 47 623 25 121 11 075 5 760
XII. Kapitał własny 75 144 72 917 17 475 16 718
XIII. Kapitał podstawowy 6 092 6 092 1 417 1 397
XIV. Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
XV. Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,37 0,15 0,09 0,04
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,34 11,97 2,87 2,74
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe ATLANTA POLND SA I półrocze 2018_2019.pdfSprawozdanie finansowe ATLANTA POLND SA I półrocze 2018_2019.pdf sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie_Zarządu_ATLANTA_POLAND I półrocze 2018-2019.pdfSprawozdanie_Zarządu_ATLANTA_POLAND I półrocze 2018-2019.pdf sprawozdanie Zarządu
Atlanta - raport z przeglądu 2018.pdfAtlanta - raport z przeglądu 2018.pdf raport

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-01 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.