ASM GROUP S.A.: wyniki finansowe

2020-06-30 22:26
publikacja
2020-06-30 22:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ASM_SkonsolidowanyRaportRoczny_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_Z_DZ_GRUPY_ROCZNE_2019_FINAL_adj.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ASM_GROUP_BSSF_2019_Sprawozdanie_z_badania_wydruk-pades.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_SSF_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_zarzadu_firma_audytorska_za_2019_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_KOMITET_AUDYTU_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_Rada_Nadzorcza_JSF_za_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody ze sprzedaży 550 535,0 408 514,5 127 978,0 95 740,0
II. Koszty działalności operacyjnej 549 024,0 403 898,0 127 627,0 94 658,0
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) -19 345,0 6 682,4 -4 497,0 1 566,0
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -24 174,0 4 284,9 -5 620,0 1 004,0
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -27 192,0 2 324,1 -6 321,0 545,0
VI. Aktywa trwałe 135 090,0 145 431,0 31 722,0 33 821,0
VII. Aktywa obrotowe 135 003,0 150 182,4 31 702,0 34 926,0
VIII. AKTYWA OGÓŁEM 270 093,0 295 613,4 63 424,0 68 747,0
IX. Kapitał własny 57 007,0 80 772,4 13 387,0 18 784,0
X. Zobowiązania długoterminowe 50 229,0 45 512,1 11 795,0 10 584,0
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 162 857,0 169 329,0 38 243,0 39 379,0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa.pdfList_Prezesa.pdf List Prezesa
ASM_SkonsolidowanyRaportRoczny_2019.pdfASM_SkonsolidowanyRaportRoczny_2019.pdf Sprawozdanie Finansowe skonsolidowane Grupy ASM GROUP 2019
SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZ GRUPY_ROCZNE_2019_FINAL adj.pdfSPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZ GRUPY_ROCZNE_2019_FINAL adj.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy ASM GROUP za 2019
ASM GROUP_BSSF 2019_Sprawozdanie z badania_wydruk-pades.pdfASM GROUP_BSSF 2019_Sprawozdanie z badania_wydruk-pades.pdf Sprawozdanie z badania Grupy ASM GROUP za 2019
oswiadczenie zarzadu SSF za 2019.pdfoswiadczenie zarzadu SSF za 2019.pdf Oświadczenie Zarządu
oswiadczenie zarzadu firma audytorska za 2019 SSF.pdfoswiadczenie zarzadu firma audytorska za 2019 SSF.pdf Informacja Zarządu w sprawie firmy audytorskiej
oswiadczenie RN KOMITET AUDYTU za 2019.pdfoswiadczenie RN KOMITET AUDYTU za 2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej
oswiadczenie Rada Nadzorcza JSF za 2019.pdfoswiadczenie Rada Nadzorcza JSF za 2019.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Dorota Kenny Prezes Zarządu Dorota Kenny
2020-06-30 Jacek Pawlak Członek Zarządu Jacek Pawlak


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Bożena Dubińska Główna Księgowa Bożena Dubińska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki