1,25 zł
1,63% 0,02 zł
Arcus SA (ARC)

Nabycie udziałów

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ARCUS S.A.
Temat
Nabycie udziałów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arcus S.A. („Emitent”) informuje niniejszym o nabyciu od podmiotu zależnego Durau spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Durau”) 39 (trzydziestu dziewięciu) udziałów w LMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („LMT”) o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.950 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych). Nabyte przez Emitenta udziały stanowią 39% (trzydzieści dziewięć procent) kapitału zakładowego LMT. Wartość nabytych udziałów na dzień podpisania umowy Strony ustaliły na kwotę 1.023.750 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Przedmiotem umowy jest datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) polegające na przeniesieniu przez Durau prawa własności udziałów LMT na rzecz Emitenta celem spełnienia (do tej samej wartości) zobowiązań Durau wobec Emitenta wynikających z tytułu wierzytelności pożyczkowych Emitenta wobec Durau w kwocie 1.023.750 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Emitent niniejszym nabywa od Durau ww. udziały LMT (wraz z wszelkimi związanymi z nimi prawami) z chwilą zawarcia umowy datio in solutum.

Zarząd Arcus S.A. nie wyklucza dalszego zwiększenia zaangażowania kapitałowego w spółkę LMT Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-20 RAFAŁ CZEREDYS CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl