38,0000 zł
2,98% 1,1000 zł
AmRest Holdings SE (EAT)

Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Transakcje_nabycia_i_zbycia_akcji_wlasnych_miedzy_25_marca_a_3_kwietnia_2019_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Transactions_of_own_shares_between_March_25th_and_April_3rd,_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-03
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o transakcjach zbycia akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich zawartych poza systemem obrotu między 25 marca a 3 kwietnia 2019 roku. Łącznie dokonano zbycia 161 703 akcji AmRest stanowiących 0,0737% kapitału zakładowego Spółki oraz nabycia 46 500 akcji stanowiących 0,0212% kapitału zakładowego Spółki.. Szczegóły dotyczące transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
Transakcje nabycia i zbycia akcji własnych między 25 marca a 3 kwietnia 2019 roku.pdfTransakcje nabycia i zbycia akcji własnych między 25 marca a 3 kwietnia 2019 roku.pdf Transakcje nabycia i zbycia akcji własnych między 25 marca a 3 kwietnia 2019 roku
Transactions of own shares between March 25th and April 3rd, 2019.pdfTransactions of own shares between March 25th and April 3rd, 2019.pdf Transactions of own shares between March 25th and April 3rd, 2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 11/2019 Transactions on AmRest shares related to the exercise of stock options plan;AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs about sale transactions of own shares to entitled participants of the stock options plan executed by the Company outside the regulated market between March 25th and April 3rd, 2019. AmRest disposed in total 161 703 own shares representing 0.0737% of the Company’s registered capital and purchased in total 46 500 own shares representing 0.0212% of the Company’s registered capital.;The detailed information regarding the transaction are presented in the attachment.;Legal act: Art. 5 Sec. 1 (b) of Regulation (EU) No 596/2014 of The European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-03 Mark Chandler Pełnomocnik Rady Dyrektorów
2019-04-03 Oksana Staniszewska Pełnomocnik Rady Dyrektorów
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.